Prospěšná luštěnina, to jsou arašídy

Byť se na první pohled může zdát, že arašídy patří do skupiny ořechů, není tomu tak. Burské ořechy totiž rostou na rostlině podzemnice olejné. Jak název sám napovídá, plody rostliny se ukrývají 3 až 6 cm v zemi a blíže mají spíše k luštěninám než ořechům. Nicméně v obecné rovině řadíme buráky k suchým skořápkovým plodům.

Pokračování…

0